Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til at henstille genstande.
 
2. Parabol
Der må opsættes en parabol i haven eller på altanen. Dog skal opsætningen ske, så bygningen ikke beskadiges.
 
3. Musik – boremaskine og anden larm
Når der høres musik og ses fjernsyn, eller der hamres og bores, bør det kun foregå med en styrke, så det ikke generer naboen.
 
4. Vask, tøjtørring.
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask og tøjtørring. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl og mangler, skal dette meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes alle dage fra kl. 8.00 til 20.00.
 
5. Affald
Affald skal afleveres i de dertil opstillede containere og skal sorteres efter anvisningerne fra Sønderborg Forsyning. Andet affald henvises til de kommunale containerpladser.
Haveaffald (KUN HAVEAFFALD) såsom grene, buske, græs m.m. kan afleveres på de dertil indrettede pladser.
 
6. Husdyr
Husdyrhold er tilladt, dog kun 1 kat eller 1 hund pr. lejemål. Hunde skal holdes i snor og efterladenskaber skal fjernes. Husdyrerklæring i to eksemplarer skal udfyldes og afleveres til gårdmanden. Husdyrerklæringen kan afhentes på gårdmandskontoret.
 
7. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum. El-køretøjer stilles i det dertil indrettede rum i kælder Blok 51. Legetøj fjernes fra gader og legeplads efter brug.
 
8. Døre ud til det fri
Døre ud til det fri skal altid holdes lukkede. Hvis døre er forsynet med dørlukkere, må de ikke holdes åbne ved at anbringe sten e.l. mellem dør og karm.
 
9. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
10. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
11. Parkering
Bil-parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Der må ikke parkeres på brandveje. Trailere parkeres nær sin bopæl på de afmærkede parkeringspladser. Campingvogne kan ikke parkeres i Jørgensgård, dog må man parkere ved klargøring af campingvogn, max 1 døgn.
 
12. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden og gæster overholder foranstående regler.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 25.04.2018