Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Alice Bjørklund (repr.)
Nyvang 1 G
Tlf.: 74 43 49 49

Bestyrelsesmedlemmer:

Kari W. Nielsen
Nyvang 1 A

Zorka Decovski
Nyvang 1 F

Suppleanter:

Ingrid Bjørn (1. suppl.)
Nyvang 1 D

Dorthe Riemer (2. suppl.)
Nyvang 1 C

Suppleant til repræsentantskabet:

Ingrid Bjørn