Forretningsorden for afdelingsmøde

  1. Afdelingsmøderne afholdes i overensstemmelse med lov om almene boliger,​ og de dertil knyttede vejledninger, samt foreningens vedtægter.
  2. Ordinært afdelingsmøde afholdes en gang årligt i perioden 01.03 - 31.05.
  3. Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer inklusive formanden.
  4. Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges af afdelingsmødet.
  5. Det ordinære afdelingsmøde forelægges afdelingens regnskab til orientering.
  6. Afdelingsmødet vælger 1 repræsentant til foreningens repræsentantskab.​
  7. Forretningsordenen for afdelingsmødet er gældende indtil den, efter de gældende regler for behandling af forslag, er ændret på et ordinært​ afdelingsmøde.
Vedtaget på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 15.04.2002