Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller administrationen.
 
6. Orden
God husorden skal iagttages.
  
7. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 28.04.2005