Boligstøtte

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske hjælp til huslejenHjælpen hedder boligstøtte.

 

Der er to slags boligstøtte:

Boligydelse (for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt en social pension det vil sige folke- og førtidspension samt invaliditetsydelse).

Boligsikring (for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere).
 

Boligstøttens størrelse afhænger af:

- Hvor stor lejligheden er.

- Huslejens størrelse.

- Hvor mange børn der er.

- Husstandens indkomst og formue.

Boligstøtte skal søges på www.borger.dk hvor du også kan få yderligere oplysninger