Redigeret

man, 08/04/2019 - 14:57

Gæsteboliger

Gæsteboliger ved Bygtoften
SAB har tre gæsteboliger ved Bygtoften, som kan lejes af boligorganisationens beboere.
Boligerne udlejes kun til brug for gæster af beboere i Sønderborg Andelsboligforening, og må ikke videregives til andre.

Priser afhængig af størrelse:                        
Fra 100 - 200 kr. pr. overnatning
Fra 300 - 500 kr. i depositum.

Vilkår:
- Boligerne er til rådighed fra kl. 15 og skal forlades senest kl. 11.
- Boligerne kan maks lejes for 7 overnatninger
- Der må ikke ryges i boligerne
- Lejer er selv ansvarlig for rengøring
- Personer, der opholder sig i gæsteboligen, skal have anden fast adresse.

Henvendelse:
Henvendelse vedr. udlejning af gæsteboligerne skal ske til sab@sab-bolig.net

Gæsteværelser i afdelinger

Nogle afdelinger har egne gæsteværelser. Disse administreres typisk af afdelingsbestyrelsen i afdelingen.
Der kan findes nærmere oplysninger på den enkelte afdelings side.