Urafstemning

Der har i perioden fra 5. til 25. februar 2021 været afholdt Urafstemning i SAB repræsentantskab om forslag om delegation af kompetence til boligorganisationens bestyrelse - klik her

Der er afgivet 79 stemmer.

72 stemmer er afgivet elektronisk og 7 stemmer afgivet pr. brev. 

Heraf har 67 stemt JA og 11 stemt NEJ til forslaget.

Der var 1 ugyldig stemme.

Derfor er forslaget vedtaget.