Hovedbestyrelsen

Formand:
Vivian Engelbredt
Sigtunagade 34
Tlf. 4030 1154

Mail: engelbredt@stofanet.dk


Ansvarsafdelinger:
17, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35 og 46 

Næstformand:
Jan Thiessen
Rugtoften 5
Tlf.9115 2870 

Mail: janthiessen@stofanet.dk


Ansvarsafdelinger:
12, 14, 37, 43, 44, 45, 47 og 65 

Bestyrelsesmedlem:
Tina M. Søndergaard
Granvænget 6

Tlf.: 2421 0026
Mail: tina.m.sondergaard@gmail.com
 

Ansvarsafdelinger:
03, 11, 18, 27, 30, 36, 39 og 71 


Bestyrelsesmedlem:
Lone Lønholm
Havretoften 15
Tlf. 2750 3095

Mail:  loenholm@stofanet.dk


Ansvarsafdelinger:
01, 02, 07, 10, 20, 50, 52 og 73

Bestyrelsesmedlem:
Anja Bøttcher
Primulavej 15
Tlf.: 4079 5510
Mail: Anja.bottcher1976@gmail.com
 

Ansvarsafdelinger:
04, 13, 15, 29, 61, 62 og 63


Bestyrelsesmedlem:
Jan Radik
Nørager 8B, 1 tv.
Tlf. 2092 2858
Mail: janradik@stofanet.dk
 

Ansvarsafdelinger:
05, 06, 09, 16, 38, 40, 41


Medarbejderrepræsentant:
Brian List Hansen
Nellemannsvej 21,

Tlf. 7448 8789